Tarife Ücretleri ve Cezalar
2018 Ücret Tarifesi
Abonelere Uygulanacak Cezalar (K.D.V. Uygulanmaz)
a)İdarenin kapatmış olduğu suyu, abonenin aparata müdahale ederek kullanması
355,00 TL

b) Abonenin, İdarenin bilgisi dışında sayacı sökmesi, sayaca müdahale ederek; tüketim endeksini bozması, sayacın tüketimini doğru kaydetmesini önleyecek tertibat kurarak su temin etmesi ve kullanması
1.500,00 TL

c) Abone olmaksızın İdareye ait su dağıtım hattı, şube yolu hattından, kuyu veya kaynaktan boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin etmesive kullanması, sayaç yerine boru takması, kayıtsız sayaç takması
2.400,00 TL

d)Belediyelere ait umumi su kullanım yerlerinden (Park-Bahçe v.b) kaçak su kullanımı
2.300,00 TL

e) İdarenin şebekesi dışında kendi imkanları ile kuyu vb. temin ettiği suyu kullanan ve çıkan atık suyu İdarenin kanalizasyon sistemine deşarj etmekle birlikte “atıksu abonesi” olmayan
2.400,00 TL

f)Köyden mahalleye dönüşen yerleşim bölgelerinde aylık su tüketiminin; bağlı olduğu ilçeye ait mesken tarifesindeki ilk kademenin 2 katını aşması durumunda; yapılan inceleme ve tespitler sonucunda aşan sarfiyat inşaat tarifesinden ücretlendirilir.

g)Yukarıdaki maddelerin her tekerrüründe uygulanan Cezalar % 50 oranında arttırılarak uygulanır.
Diğer Başlıklar

İLÇE PROJELERİMİZ